News and Education

เทคนิคการดูแลเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ high performance เสมอ

เทคนิคการดูแลเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ high performance เสมอ

1. ทำความสะอาดทุกวัน

+ ถาดเก็บเศษชิ้นงานด้านล่างเครื่อง

เครื่องที่มีเศษชิ้นงาน สะสมอยู่ใต้ท้องเครื่องเป็นจำนวนมากในระยะเวลานาน คือการทำลายระบบความแม่นยำ ของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x และแกน Y เพราะเศษฝุ่นผงอัดปลิวย้อนกลับขึ้นมา เป็นอันตรายต่อชุดแซกมินเนี่ยน หรือลิเนียร์ไกด์ของทั้ง 3 แกนได้

นอกจากนี้ความร้อนจากการตัดงานอาจจะทำให้เศษวัสดุที่นอนอยู่ใต้ท้องเครื่อง สะสมความร้อนสะท้อนกลับมายังแผนงานทำให้การงานมีความร้อนมากกว่าปกติและเกิดการโก่งของชิ้นงานได้มากขึ้น

+ dust collector

ชุดดูดฝุ่น เป็นอีกประเด็นของการทำความสะอาดที่ไม่ควรละเลยในรายวัน เพราะการดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะทำให้ระบบสะอาด และมีความแม่นยำในการกำหนดพิกัดการตัดสูง อยู่ตลอดเวลา ฝุ่นผงที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเททิ้งอยู่เป็นประจำจะทำให้มอเตอร์ดูดลมทำงานมากกว่าปกติเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงาน รวมไปถึงการลดประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นระหว่างการตัดเลเซอร์

+ โต๊ะตัดงาน

ต้นหนามที่ใช้ตัดงานอยู่เป็นประจำมีส่วนผสมของเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสทองเหลืองทองแดง ที่เกิดจากการหลอมละลายด้วยความร้อนเกาะติดอยู่ที่ปลายหนาม เศษวัสดุเหล่านี้ จะทำให้เกิดความไม่เสมอกันของโต๊ะหนาม เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดชิ้นงานกระดกขณะตัดงาน การทำความสะอาดรายวันอยู่เป็นประจำ จะช่วยยืดอายุ การใช้งานของหัวตัดเลเซอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณ ทำงานจบในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้มากขึ้นรวมไปถึงการประหยัดวัสดุ ลดการสูญเสียได้เป็นอย่างดี

+ รอบๆ บริเวณเครื่อง

ก่อนที่จะลงมือทำงานทุกครั้งควรตรวจสอบดูว่าไฟล์งานที่นำมาตัดนั้น มีเศษของการตัดที่เรียกว่า Skeleton อย่างไร ระบบบริหารจัดการด้วยการเตรียมพาเลทไม้มาเพื่อรองรับเศษวัสดุต่างๆนั้นเพื่อนำไปเก็บหรือนำไปทำลายโดยที่ไม่กองวางไว้บนพื้น การบริหารเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนแต่งงานจะช่วยให้ผู้ตัดงาน วาง flow ของ Operation รอบเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราตามหลักสูตร 5 ส

2. ตรวจสอบระบบลมและแก๊สช่วยตัดเป็นประจำ

+ เช็คปริมาณแก๊ส ก่อนตัดงาน

ปัจจัยสำคัญที่มักพบเป็นปัญหาหลักในความล่าช้าของการทำงาน อาจจะไม่ใช่ เรื่องของการตัดเร็วหรือช้า แต่หลายคนมักจะตกม้าตายตอนจบ ถ้าไม่เช็คปริมาณแก๊สที่เหลืออยู่ในถังให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องการจัดทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สั่งถังแก๊สในรูปแบบ PLC หรือถังแยกย่อยที่เป็นถังหลอด

วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการทำ checklist ให้กับ Operator หน้าเครื่อง เช็คน้ำหนักว่าแก๊สที่ต้องการจะใช้นั้น ควรจะมีสัดส่วน ไม่มากไปกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแก๊สที่เหลืออยู่ในถัง

ผู้ใช้งานพึงตระหนักถึงค่าเฉลี่ยของระยะเวลารอคอยในการสั่งแก๊สแต่ละรอบ และคำนวณหาปริมาณการสั่งแก๊สที่เหมาะสมเมื่อใช้งานแก๊สมาถึงจุดสั่งแก๊สเพิ่ม ทั้งนี้ต้องระวัง เรื่องวันหยุดและวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมักจะเป็นปัญหาหลักที่พบโดยทั่วไปของ Operator แต่ละราย

+ ตรวจสอบรอยรั่ว แล้วจุดต่อและข้องอ ของท่อนำส่งแก๊สและท่อลมอยู่เป็นประจำ ด้วยการใช้น้ำสบู่ทดสอบง่ายๆ

สำหรับ Operator ที่มีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้นสามารถตรวจสอบ ได้จากความผิดปกติของลมที่วัด จาก monitor หน้าเครื่อง เทียบกับแรงดันลมที่ปล่อยมาจากจุดใช้งาน ซึ่งหากแรงดันของทั้งสองจุดไม่เท่ากัน นั่นหมายความว่าอาจจะมีการรั่วเกิดขึ้นระหว่างท่อนำสาย เช่นท่อยางที่แตกหรือเสื่อมคุณภาพ ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเครื่อง กรณีดังกล่าวนี้ ให้เรียกฝ่ายซ่อมบำรุงของเครื่องตัวนั้นเข้ามาตรวจสอบ เร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดให้กับงานตัดเลเซอร์ของคุณ

+ ตรวจสอบการทำงานของ Regulator ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำ

บางทีการสูญเสียแรงดันไม่ได้เกิดมาจากการรั่วซึมของระบบนำส่งแก๊สและเกิดจากการได้ประสิทธิภาพของระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า ถ้ามีโอกาสเสียหายประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อต้องใช้งานร่วมกับระบบแก๊สที่ไม่สะอาด หรือระบบลมที่ไม่ได้รับการกรองสิ่งปนเปื้อนมาเป็นอย่างดี

+ ตรวจสอบระบบ กรองลม โดยเฉพาะระบบลมโรงงาน

Operator ที่ต้องการประหยัดค่าแก๊สช่วยตัด นอกจากใช้ลมโรงงาน สำหรับการตัด เหล็กสแตนเลส หรืออลูมิเนียม ตามศักยภาพการตัด และกำลังไฟของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ที่ใช้อยู่ ปัจจัยสำคัญของการใช้ลมช่วยตัด นั่นคือการดูแลรักษาความสะอาดลม ที่ปล่อยออกมาจากชุดคอมเพรสเซอร์

ลมที่ไม่สะอาดจะส่งผลกระทบโดยตรง กับคุณภาพการตัด และอายุการใช้งานของ protection gas ฝุ่นคือตัวทำลายชั้นดีที่จะทำให้ protection glass เสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนด

ความชื้นที่ปนเปื้อนมากับลมอัดตกค้างอยู่ในท่อนำส่ง สำหรับเครื่องปั่นยี่ห้อที่ใช้ท่อนำส่งลมกับแก๊สตัดเป็นท่อเดียวกันในบางโอกาส มันมีประเด็นของความชื้น ที่ส่งผลกระทบ กับชุดหัวตัด ทำให้คุณภาพในการตัด ไปลงและเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ความชื้นของลมส่งผลลบต่อระบบการตัด fiber laser อย่างชัดเจน

3. เช็ดทำความสะอาด protection lens / nozzle / ceramic ทุกวัน

+ protection lens สำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่มีชุดหัวตัดที่มีคุณภาพ จะมี protection lens 2 ชุด ทั้งด้านบนและทางด้านล่าง ของตัวเนื้อเลนส์ การทำความสะอาด ชุดบนและชุดล่างอยู่เป็นประจำจะทำให้ลำแสง Fiber Laser ที่ส่งตรงมาจาก collimator lens ส่งผ่านความร้อนมายังเลนส์ ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

+ หากตรวจสอบพบว่า Protection เลนส์มีรอยขีดข่วน หรือมีจุดดำ ให้รีบเปลี่ยน และให้สังเกตให้ดีว่าจุดดำนี้เกิดขึ้นบ่อยไหม หากมีความถี่ ของการเกิดขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เรียก จุดบริการ ของต้นสังกัดเครื่องนั้นๆ มาตรวจสอบความสะอาดของระบบ ส่งลม และระบบภายในหัวตัด

+ ceramic ต้องอยู่ในสภาพดี 
 
ชุดเซรามิกถูกออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนอยู่เป็นประจำ โดยมากมักจะเกิดจากสาเหตุของการชนชิ้นงานที่กระดกขึ้นมาจากโต๊ะตัด ในตัวเซรามิกจะมี เส้นทองแดงซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า สำหรับเชื่อมต่อระหว่างหัวตัดกับ nozzle

เซรามิกที่ได้คุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพในการรักษาระยะห่างของมอเตอร์และชิ้นงาน อย่างสม่ำเสมอได้ตลอดอายุการใช้งาน

หากพบว่าเซรามิคแตก ให้เปลี่ยนทันทีเพราะ การเพิกเฉยๆ นำไปสู่ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายของหัวตัดไฟเบอร์เลเซอร์เป็นอย่างมาก

+ nozzle ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์

Nozzle ที่มีประสิทธิภาพจะต้องไม่มีเศษวัสดุหรือคราบ ของวัสดุเกาะติดอยู่ที่ปลาย nozzle เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพดี มันจะมีระบบทำความสะอาด nozzle อัตโนมัติขณะตัดงาน ไปหาบเป็นเครื่องที่ไม่มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ผู้ใช้งานจึงต้องนำแปรงทองเหลืองนุ่มๆ มาขัดเก็บก่อนและหลังการใช้งาน ในแต่ละการใช้งานอยู่เป็นประจำ

Nozzle ติดตั้งอย่างถูกต้องไม่มีเศษฝุ่นหรือวัสดุติดค้างอยู่ในชุดหัวตัดจะทำให้สายเกลียวต่อประกอบเข้ากับชุดหัวตัดเลเซอร์ได้ง่าย แล้วทำ Nozzle Center ได้อย่างรวดเร็ว

Nozzle ที่ผ่านการใช้งานมาระยะเวลานึง จะขัดความแม่นยำ ในส่วนรูตรงกลาง อาจเกิด การบิดเบือนของขนาดรูจากความร้อนที่ใช้ตัดอยู่เป็นระยะเวลานานซึ่งเป็นสาเหตุทางลบโดยตรงกับปริมาณแก๊ส ที่ปล่อยจากเครื่องมาสู่ชิ้นงาน ปริมาณแก๊สที่ผิดเพี้ยนนี่เอง ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของการหลอมละลายชิ้นงาน ถ้าทำให้คุณต้องทำงานซ้ำหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกับงานที่ได้คุณภาพเพียงเพราะไม่ได้ดูแลชุด Nozzle เป็นอย่างดี

4. สภาพการทำงานของ Chiller

Chiller คือหัวใจหลักของการรักษาความสมดุล ในการรักษาอุณหภูมิของ Fiber Laser ชิลเลอร์จะวิ่งผ่านระบบภายใน fiber laser source เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนที่เกิดจากการสร้างกระแสไฟ ส่งผ่านไปยังชุดหัวตัด

ชิลเลอร์จะทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 25-27 องศา ในสภาวะการทำงานปกติ ที่มีค่าความชื้นอยู่ในอากาศไม่เกิน 70-80% และจะมีการรักษาระดับอุณหภูมิอยู่ในช่วง +/- 0.3 องศา

การดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับ Operator คือการตรวจสอบสภาพของชุด ฉนวนที่ห่อหุ้มท่อ ทองแดง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ

+ ฉนวนหุ้มท่อ

ฉนวนที่หุ้มท่อทำหน้าที่เป็นตัวป้องกัน การสะสมหรือก่อตัวของไอน้ำที่เกิดจากการควบแน่นในอากาศ condensing ไอน้ำที่เกิดจากการควบแน่นในอากาศนี้ จะส่งผลกระทบโดยตรง กับการทำงานของชิลเลอร์ เพราะจะทำให้การรักษาอุณหภูมิ ขาดความเสถียร อีกทั้งยังเป็นตัวการที่แย่มากสำหรับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ทุกชิ้น ที่สัมผัสกับท่อ ลดอุณหภูมิซึ่งส่งตรงมาจาก chiller

ความชื้นและไอน้ำที่เกิดขึ้นในระบบและท่อนำส่งจะทำให้การทำงานของ fiber laser ผิดปกติ จนถึงกับต้องปิดระบบการใช้งานชั่วคราว

วิธีการดูแลรักษาที่ปลอดภัยและจะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้ดีที่สุดนั่นคือ การนำ Chiller และ Fiber Laser Source เข้าไปอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องปรับอากาศที่มีระบบลดความชื้น dehumidify

+ คุณภาพของน้ำ

สภาพของน้ำที่มีการปนเปื้อนจากการใช้งานวนเวียนอยู่ในระบบของ Chiller เป็นระยะเวลานาน คือสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมสภาพ ของระบบทำความเย็น

น้ำที่ใช้ควรมีความสะอาดและไร้สิ่งเจือปนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดเวลาผู้ใช้งานจึงต้องตรวจสอบสภาพน้ำหรือมันเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของ สารกรองในเครื่อง ซึ่งเมื่อถึงกำหนด การเปลี่ยนน้ำ เครื่อง Chiller จะส่งสัญญาณเตือนมายัง ชุดหน้าจอควบคุม

แนะนำให้ใช้น้ำ DI เพื่อลดโอกาสของการสร้างค่าประจุจากสิ่งปนเปื้อนที่แฝงอยู่ในน้ำ

4 หัวข้อหลักนี้คือสิ่งที่ควรทำและตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อการรักษาคุณภาพในการตัดชิ้นงานจากเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ให้อยู่ในระดับการทํางานที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์นั้น ดูแลไม่ยากและใช้ค่าบริการต่ำกว่า เครื่องตัด Co2 Laser เป็นอย่างมาก หากโอเปอเรเตอร์รู้จักที่จะดูแลและมีระเบียบวินัย ตามคำแนะนำข้างต้น เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ของคุณ จะกลายเป็นทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ ไปกับคุณอีกยาวไกล

Visit HSG website : https://hsgthailand.com/


​​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่น
โดย วงศ์ธนาวุฒิ โทร. +66.2.899.6374 หรือ +66.86.308.0698

85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Sheet Metal Smart Factory By WONGTANAWOOT
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
WebSite : www.pcb-bangkok.com
FaceBook : PCB Sheet Metal Solution Center by Wongtanawoot
YouTube : ดู VDO อื่นๆ ของ HSG by Wongtanawoot
Blog : อ่านบทความเพิ่มเติมของ HSG by Wongtanawoot
Line ID : @pcb-bangkok (มี @ ด้วยนะคะ)

Related Articles

Contact Us

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel : +(66)2-899-6374 , +(66)86-308-0698
Fax : +(66)2-899-6371
E-mail : info@pcb-bangkok.com
Image
© 2024 Wongtanawoot Co., Ltd. Designed by Megaweb.co.th