Welcome to Pcb-Bangkok

Sheet Metal Solution Center

We walk together

วงศ์ธนาวุฒิ คือศูนย์วิจัยและพัฒนา งานแปรรูปโลหะแผ่นที่เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบการงานโลหะแผ่นในประเทศไทย

 

Sheet Metal Solution Center

NEWS DEVELOPMENT

Our Solution

8 แผนแม่บท

We walk together เดินไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

Education

เทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ