โปรโมชั่นสำหรับสายลงทุนที่ต้องการคืนทุนไว และใช้เครื่องที่เปี่ยมไปด้วย Performance ระดับ HIGH END