fbpx

Products

All Products

Made in Sweden
CIDAN MACHINERY ( Hall 11 Stand D154) เทคโนโลยีโลหะแผ่นตัดพับขึ้นรูปและ slit cut to leng สำหรับงานแผ่นบางไม่เกิน 4 มม ที่ต้องการเน้นผิวสวยงาม วัสดุราคาสูง งานปราณีตด้านสถาปัตนกรรมตกแต่ง และงาน Architectural Cladding ทุกชนิด นวัตกรรมงานฝีมือผ่านเครื่องจักรนี้สร้างชื่อให้กับ fabricator งานพรีเมี่ยมราคาแพงในวงการสถาปัตยกรรมมาแล้วทั่วโลก

www.cidanmachinery.com

[widgetkit id="14" name="CIDAN"]

 

CIDAN

CIDAN: K25-40

เครื่องพับ CIDAN K25-40 Heavy Combi beam

CIDAN: PRO Z Flyer

เครื่องพับต้นฉบับของเทคโนโลยี Combi Beam ...

Contact us

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel : +(66)2-899-6374 , +(66)86-308-0698
Fax : +(66)2-899-6371
E-mail : info@pcb-bangkok.com

QR Website

 

 

© 2021, PCB Bangkok. Designed by Megaweb.co.th