fbpx

Brand

CIDAN

cidan

Made in Sweden
CIDAN MACHINERY ( Hall 11 Stand D154) เทคโนโลยีโลหะแผ่นตัดพับขึ้นรูปและ slit cut to leng สำหรับงานแผ่นบางไม่เกิน 4 มม ที่ต้องการเน้นผิวสวยงาม วัสดุราคาสูง งานปราณีตด้านสถาปัตนกรรมตกแต่ง และงาน Architectural Cladding ทุกชนิด นวัตกรรมงานฝีมือผ่านเครื่องจักรนี้สร้างชื่อให้กับ fabricator งานพรีเมี่ยมราคาแพงในวงการสถาปัตยกรรมมาแล้วทั่วโลก

www.cidanmachinery.com

CIDAN: PRO Z Flyer

CIDAN: PRO Z Flyer

CIDAN: K25-40

CIDAN: K25-40

 

 

 

Contact us

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel : +(66)2-899-6374 , +(66)86-308-0698
Fax : +(66)2-899-6371
E-mail : info@pcb-bangkok.com

QR Website

 

 

© 2023, PCB Bangkok. Designed by Megaweb.co.th