ทำไมใครๆ ก็ติดใจวงศ์ธนาวุฒิ

PCB-BANGKOK.COM by Wongtanawoot Thailand Sheet Metal Solution Center ศูนย์รวมเครื่องจักรงานแปรรูปโลหะแผ่นและงาน Fabrication Tel. +66.2.899.6374


วงศ์ธนาวุฒิ คือศูนย์วิจัยและพัฒนา งานแปรรูปโลหะแผ่นที่เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบการงานโลหะแผ่นในประเทศไทย หัวใจของการทำงานของเราคือ

 

+ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ :

เทคโนโลยีเครื่องจักรทุกตัวที่เราคัดสรรมานำเสนอ ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเทคโนโลนีอัจฉริยะที่เปลี่ยนวิถีคิดจากการทำงานแบบเดิม ขยายคอขวดการผลิต คิดนอกกรอบ และมุ่งไปสู่ทิศทางของการพัฒนาที่มีอนาคตด้วยพื้นฐานการตรวจสอบทางตลาดและ R&D อย่างจริงจัง

 

+ ใช้เครื่องจักรประหยัดพลังงาน :

ในยุคค่าพลังงานแพงขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ผู้ลงทุนต้องมั่นในว่าเครื่องจักรของคุณจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานจนกลายเป็นการลงทุนที่ไม่สร้างความคุ้มค่าในอนาคต พลังงานคือปัจจัยชี้ขาดสำหรับผู้ลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ด้านแนวคิดและจิตวิทยาการประหยัดทรัพยากร อีกหนึ่งมุมมองที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำด้านการผลิตที่ส่งมอบสู่ผู้ประกอบการของเรา

 

+ ลดต้นทุนการผลิต และการซ่อมบำรุง

ยุคต้นทุนการผลิตบีบรัดไม่อาจถือเป็นปัญหาในอนาคตได้อีกต่อไป มันคือกระแสที่ต้องได้รับการจัดการด้วยการใช้เครื่องจักรที่ให้ผลผลิตต่อหน่วยการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่กินทรัพยากรส่วนอื่นที่สำคัญไป การลดภาระการซ่อมบำรุงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกก็เป็นอีกตัวแปรที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถประมาณกำลังการผลิตในอนาคตได้อย่างชัดเจนบนพื้นฐานต้นทุนที่ควบคุมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

+ สร้างจุดคุ้มทุนได้ในเวลารวดเร็ว

เทคนิคการผลิตที่กลั่นกรองจากประสบการณ์บริการลูกค้ากว่าร้อยรายทั่วประเทศทั้งใหญ่และเล็กทำให้วงศ์ธนาวุฒิสามารถคัดสรรเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้าอย่างเหมาะสมกับเงินลงทุนและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานมีอยู่ ช่วยให้ผู้ลงทุนเดินทางถึงฝั่งฝันจุดคุ้มทุนได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งที่ขาดศักยภาพในการวิเคราะห์ตัวเองและลงทุนอย่างผิดวิธี

 

+ คิดค้นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี

การสร้างมูลค่าเพิ่มที่รวดเร็วของเราคือการพลิกแนวคิดทางการผลิตและการช่วนเหลือด้านมุมมองตลาดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวของเราคือการร่วมกันวางแผนการลงทุนด้วยการตีแผ่เทคโนโลยีและทิศทางการผลิตที่จะตอบสนองลูกค้าในอนาคตได้อย่างตรงประเด็นจากการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง

 

+ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกแบบมืออาชีพให้กับ operator

Human Error คือปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวสกัดกั้นการลดต้นทุนจาก Learning Curve วงศ์ธนาวุฒิสนับสนุนการทำงานแบบเป็นทีม ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำให้กับ operator และที่สำคัญ ส่งเสริมด้านการฝึกอบรมด้านการใช้งานเครื่องและเทคนิค software ให้ operator ของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าด้วยระบบการเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี

 

+ สร้าง Network การส่งต่องานผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการโลหะแผ่นแห่งประเทศไทย

เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยคือหัวใจของการสร้างคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า ด้วยการประสานงานจับมือกันด้านการผลิต ทำให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมไทยขึ้นทุกวัน
เครื่องจักรที่เราคัดสรรมาไม่ว่าจะเป็น FIBER LASER / HYBRID PRESS BRAKE / ELECTRIC SHEARING / POWER FOLDING / CUT TO LENGTH / LASER AND PUNCH FROM COIL / PLATE ROLLER / IRON WORKER / WATERJET / DEBURRER AND SURFACE FINISHING จึงเป็นเครื่องในไลน์การผลิตที่จะทำให้คุณเดินนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอไปด้วยแนวคิดพื้นฐานที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของลูกค้าของเรา

One Stop Service
ที่เดียวครบสำหรับงาน Sheet Metal Processing เลเซอร์ พันช์ ตัด พับ ม้วน และอื่นๆ สำหรับงานโลหะแผ่น

Process Solution
ตอบโจทย์การให้บริการด้วยการร่วมกันวิเคราะห์การทำงานทุกขั้นตอนการลงทุน สร้างความเป็นไปได้จากตัวเลขและขั้นตอนที่จับต้องได้จริง

Spare Parts Control
ระบบสำรองอะไหล่และเครื่องมือให้บริการครบครัน ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการหลังการขาย

Prototype Center ร่วมคิดค้น สร้างชิ้นงานตัวอย่างให้จับต้องได้จริง เป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่มีความชำนาญในการให้บริการด้านการทำสินค้าต้นแบบ

Support Machine
มีเครื่องสำรองไว้ช่วยรองรับงานผลิตกรณีงานล้นมือ ผลิตไม่ทัน หรือเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดบางประการเสมือนหนึ่งว่าคุณมีโรงงานที่สองโดยไม่ต้องลงทุน

Service Line@
รับแจ้งเรื่องราว ไขข้อข้องใจ ทั้งด้านเครื่องจักร และบริการที่ต้องการให้พัฒนาหรือปรับปรุง ฉับไวด้วยระบบการทำงานที่ตอบสนองข้อเรียกร้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Service Report
ประวัติการให้บริการคือหัวใจของการวินิจฉัยอาการและความเสียหายได้เป็นอย่างดี ระบบรายงานของเราออกแบบให้ทีมช่างสามารถอ่านรายงานจากที่ใดก็ได้บนระบบ Cloud พร้อมกับส่งรายงานการทำงานไปยังลูกค้าได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในการให้บริการ

Commissioning Process
ใช้งาน Used AMADA อย่างทรงพลัง และทรงคุณค่าด้วยกระบวนการปรับสภาพเครื่องตามหลักสูตร แม่นยำในการทำงานและใส่ใจในรายละเอียดของการดูแลเครื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบและการใช้งานในระยะยาว

QR Code
Operator หน้าเครื่องตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้จากระบบ QR Code ที่สร้างขึ้นมาในชุดวีดีโอแก้ไขปัญหาพื้นฐานทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลารอคอยและให้ operator ได้ลองทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจผิดพลาดบางประการระหว่างรอทีมงาน Service

Troubleshooting
ทีมช่างของวงศ์ธนาวุฒิมุ่งมั่นบรรจุหลักสูตรการเพิ่มพูน troubleshooting เพื่อตีกรอบปัญหาที่มักจะเกิดกับเครื่องเพื่อให้เกิด super manual คู่มือที่จะทำให้เราชี้ชัดปัญหาและหาทางแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Training
การฝึกอบรมสัมมนาคือหัวใจของการพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญของการสร้างความก้าวหน้าให้กับฝ่ายผลิตอย่างถาวรในระยะยาว การให้ความรู้จากบุคลากรมืออาชีพจะทำให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานมากขึ้น

Tool Selection
ความประทับใจในการบริการหลังการขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการคัดเลือกเครื่องมือ tooling ที่ใช้ได้กับเครื่องจักรของเราเพื่อให้การทำงานนั้นคล่องตัว ลงทุนได้อย่างประหยัด และที่สำคัญตอบโจทย์การ พับ พันช์ ได้ตรงประเด็นเป็นอย่างดี

Service Contract
บริการหลังการขายเมื่อเครื่องหมดประกันที่มาพร้อมกับ package service ทำให้ลูกค้าป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องด้วยการใช้งานที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้อย่างทันท่วงที มาพร้อมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายที่คุณจะประทับใจ