SARDA

SARDA

ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรที่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นการทำงาน EPM จาก SARDA จะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการยกโลหะรูปพรรณหรือแผ่น slap ขนาดใหญ่ทุกชนิดไม่จำกัดขนาดและน้ำหนักให้ปลอดภัยและรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ประเทศอินเดียผู้ถลุงเหล็กรายใหญ่ของโลกที่ชำนาญการเป็นพิเศษ