CIDAN

CIDAN

CUT TO LENGTH บริหารจัดการวัสดุต้นทางจากแผ่นคอยล์ด้วยเครื่อง CUT TO LENGTH ตัดแผ่นตามขนาดพร้อม SLIT ซอยความกว้างตามต้องการ ลดภาระการสั่งที่ต้องรอนาน ลดการจัดการด้านการจัดเก็บแผ่น ทำงานแบบไม่เหลือเศษ เปลี่ยนเศษวัสดุเป็นกำไรจากการผลิต