PCB-MATERIAL HANDLING

PCB-MATERIAL HANDLING

อุปกรณ์เคลื่อนย้าย หิน เหล็ก กระจก และซีเมนต์โยธา เทคโนโลยีจากออสเตรเลียที่มีความปลอดภัยสูง ด้วย Safety Factor ที่มากกว่ามาตรฐาน ช่วยลดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายวัสดุได้เป็นอย่างดี ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดแรงงาน และคงมาตรฐานคุณภาพในการผลิตได้อย่างเหนือชั้น เคลื่อนย้ายวัสดุอย่างเหนือชั้น มั่นใจ ใช้ AARDWOLF