USED AMADA BAND SAW

USED AMADA BAND SAW

AMADA BAND SAW เครื่องเลื่อยสายพานอะมะดะ

สุดยอดเครื่องเลื่อยสายพานที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลก เครื่องเลื่อย AMADA ระบบยกไฮโดรลิคเหมาะกับงานหน้ากว้างโดยเฉพาะการตัดเหล็ก คู่หูผู้ประกอบการสร้างอาคาร โครงสร้างโลหะและงานโครงสร้างขนาดใหญ่