เครื่องจักรมือสอง

เครื่องตัดเลเซอร์ class=

เครื่องตัดเลเซอร์

เครื่องพันช์ชิ่ง class=

เครื่องพันช์ชิ่ง

เครื่องพับโลหะแผ่น class=

เครื่องพับโลหะแผ่น

เครื่องตัด class=

เครื่องตัด

เครื่องเลื่อยสายพาน class=

เครื่องเลื่อยสายพาน

Others class=

Others