News and Event

วงศ์ธนาวุฒิขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านร่วมงาน Metalex 2017 Booth AP01 Hall 99

Metalex 2017

วงศ์ธนาวุฒิขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านร่วมงาน Metalex 2017 Booth AP01 Hall 99 โดยทางเราได้นำเทคโนโลยีของเครื่องจักรงานอปรรูปโลหะแผ่นมาแสดงในงานนี้ด้วยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายในวันงาน Metalex 2017 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 นี้

"เพราะเรา... คือมืออาชีพแห่งการพัฒนาวงการโลหะแผ่นตัวจริง"