News and Event

ฟรี! เทรนนิ่งเครื่องมือตัดไฟเบอร์เลเซอร์...มีชัย เมื่อใช้เป็น

เผยเคล็ดลับอย่างหมดเปลือก พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้เก่งและแกร่งเหนือชั้น

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 สถาณที่ บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด

ที่ว่างจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น!