YAWEI Fiber Laser Cutting Machine

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จาก Yawei by Wongtanawoot เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีการตัดหนา ตอบโจทย์ทดแทนเครื่อง CO2 ได้อย่างแม่นยำ คลายข้อสงสัย มาพร้อมเทคโนโลยี smart piercing กินผิวน้อย รูเล็ก เจาะไว ที่สำคัญ ประหยัดแก๊สในการตัดได้มากกว่าเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ทั่วไป

ประหยัดทั้งไฟ ประหยัดทั้งแก๊ส ทางเลือกของคนตัดงานหนาที่ต้องการเติบโตไปกับตลาดของคุณ ด้วยต้นทุนที่ชนะตั้งแต่การออกตัวลงทุน

FIBER LASER CUTTING HLF-3015
FIND OUT MORE