Cidan Power Folding

CIDAN FOLDING พับโปรไฟล์ยากๆ ได้เหมือนเนรมิตดังใจหมายด้วยระบบ FOLDING แบบไฟฟ้า แม่นยำ ทำงานง่าย พับงานใหญ่ สบายๆ ด้วยบุคลากรเพียงคนเดียว ไม่ต้องยกหรือประคองแผ่น พับได้แม้เป็นงานที่ทำสีแล้วโดยไม่ทิ้งรอยพับ ใช้งานทนทาน ซ่อมบำรุงต่ำที่สุดในระบบพับทั้งหมด

เครื่องพับงานโลหะแผ่น Folding
FIND OUT MORE