ใส่ใจในรายละเอียดของบริการ คืองานของเรา

เครื่องตัดเลเซอร์ used Amada laser cutting machine เป็นเครื่องคุณภาพดีที่ต้องการความเข้าใจในการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อทำให้เงินลงทุนของคุณคุ้มค่ามากที่สุด

วันนี้เราทำความสะอาดระบบ beam path และทำ beam alignment เพื่อสร้างพลังการตัดให้ลำแสงเลเซอร์ทรงพลังตัดสวยในทุกมิติ