บ่อยครั้งที่พบปัญหาการใช้งานเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้ดี

พื้นฐานการดูแลเครื่องจักร สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย หน้าแรกของคู่มือเครื่องจักรทุกเล่มจะกล่าวถึงกฎของความปลอดภัยทางการติดตั้ง และการใช้งาน หากมีเหตุขัดข้องที่ระบุอาการของปัญหาไว้ที่หบังเล่มคู่มือ โดยมากจะมาจากสาเหตุที่พลาดและข้ามรายละเอียดจากการอ่านคู่มือในหน้าแรกๆ

วันนี้วงศ์ธนาวุฒิเข้าเช็คประเด็นไฟไม่เข้าเครื่อง ตรวจพบเครื่องปกติแต่ไฟฟ้าเข้ามาไม่เต็มเฟส เราตรวจสอบตามหลักการของคู่มือจึงสามารถระบุปัญหาได้ทันท่วงทีและแก้ไขในเวลาไม่นาน

อีกหนึ่งบริการที่ใส่ใจในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีเพื่อการใช้งานเครื่องที่ต่อเนื่องและครบวงจรจาก Sheet Metal Solution Center