ทำไม ใครๆ จึงประทับใจในบริการเทรนนิ่งของวงศ์ธนาวุฒิ

การทำงานกับเครื่องพับต้องอาศัยประสบการณ์ OPERATOR มักจะเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก โดยมากความรู้จึงมาจากการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากร 

วงศ์ธนาวุฒิชะลอวงจรที่คุณไม่ปรารถนาได้ด้วยการเทรนนิ่งต่อเนื่อง หลักสูตรการสอนของเรามุ่งเน้นที่การให้ความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ ความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำพาไปยังผลงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

การส่งทีมงานของคุณมาเทรนที่เราอย่างสม่ำเสมอจะสร้างทั้งความรู้และวินัยในการใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

ความสำเร็จนี้คือที่มาของความประทับใจที่ทำไมหลายๆ คนจึงประทับใจงานเทรนนิ่งของวงศ์ธนาวุฒิ

วันนี้ทีมงานเราเทรนเรื่องการจัดขนาดของทูลให้ได้ตามการคำนวณ เพื่อให้พับได้องศางานตามต้องการ เทรนมากก็เก่งมาก... ผลลัพธ์ตกอยู่ที่ความก้าวหน้าขององค์กรเต็มๆ