ชิ้นส่วนยานยนต์หันมาผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นจำนวนน้อยด้วยเครื่องตัดเลเซอร์กันมากขึ้น

อีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวตามสภาวะตลาด ลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนยายยนต์ของเรามองเห็นรอบการสั่งปั๊ม BLANK STAMP ที่เปลี่ยนไป จึงหาช่องทางการผลิตใหม่ที่สร้างโอกาสในการรับงานที่หลากหลายหน้ามากขึ้นด้วยการลงทุนเครื่องตัดเลเซอร์ AMADA FO2412 กับ วงศ์ธนาวุฒิ

บริการติดตั้งพร้อมเทรนนิ่งเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกคน