การเทรนนิ่งที่ใส่ใจในความตื่นรู้ของพนักงานคือหัวใจของการส่งมอบบริการคุณภาพจาก

การฝึกอบรมการทำงานให้กับทีมงานที่ต้องรับช่วงความรับผิดชอบในการใช้งานเครื่องจักรในช่วงเดือนแรกถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งมอบงานของวงศ์ธนาวุฒิ เราตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง

Basic การใช้งานเครื่องด้วยความเข้าใจระบบอย่างแท้จริง มิใช่เพียงการท่องจำ การเข้าใจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มากไปกว่าตำราได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายครั้งเราเริ่มต้นการเทรนพนักงานผู้ใช้งานจากระดับวุฒิการศึกษาประถม

หรือในหลายครั้งก็เป็นแรงงานต่างชาติ อุปสรรคของการเรียนรู้มิได้อยู่ที่ภาษาและวุฒิ หากแต่อยู่ที่การมอบหมายอำนาจ ความรับผิดชอบและการส่งมอบอำนาจการวัดผลการเทรนให้กับผู้ฝึกอบรม เพื่อให้ได้มีการทดสอบผลการเรียนรู้และสอบชี้วัดผลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง

วงศ์ธนาวุฒิจริงจังกับเรื่องการศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากกว่าการส่งมอบงานให้เสร็จ เพราะต้นทุนการดำเนินงานของเรามิได้อยู่ที่เพียงการติดตั้งให้จบงานหากแต่ยังมีอีกส่วนใหญ่ ที่สำคัญที่การให้บริการหลังการขายได้แก่การเข้ามาซ่อมบำรุงตามระยะ การให้บริการปรึษาทางโทรศัพท์ การให้ความรู้ในการอบรมซ้ำในรอบปี รวมถึงการวิ่งเข้ามาบริการยามเครื่องมีประเด็นติดขัด ต้นทุนนี้จะสูงลิ่วหาก operator ขาดคุณสมบัติของการทำงานที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะตกไปยังความไม่รู้ของผู้ใช้งานและเวลาที่เสียไปของผู้ประกอบการ สิ่งนี้ไม่ทำให้สังคมการผลิตของเราก้าวหน้าแต่กลับทำให้ล้าหลัง เป็นอารยธรรมที่ควรถูกกำจัดออกเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ

สัปดาห์นี้เราส่งมอบเครื่องหลังจากการเทรนและทดลองตัดงานเป็นระยะเวลานานให้กับลูกค้าของเรา ผลงานการตัดและความรวดเร็วนั้นดีกว่าเดิมที่ได้เครื่องมาใหม่ด้วยเทคนิคการ Modify ระบบจากวงศ์ธนาวุฒิ หาก operator มิได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดิม หรือมีการโยกย้าย ทางวงศ์ธนาวุฒิมีโปรแกรมการจัดฝึกอบรมให้ใหม่เป็นรอบๆ สำหรับการทบทวนความจำและเสริมเทคนิคที่ยังติดขัดให้ตัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการทำงานขึั้นสู่สากล ทั้งนี้เราเน้นย้ำบริการการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งความรู้ที่เรามีและสะสมไว้นั้นได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ใช้งานอย่างเต็มที่และเป็นปราการด่านสำคัญป้องกันการรั่วไหลของภูมิปัญญาด้วยการฝึกอบรมต่อเนื่องสม่ำเสมอ มิให้ผู้ประกอบการต้องเดินไปบนเส้นทางที่เดียวดาย

อีกหนึ่งบริการที่คิดและทำอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีอุปการะคุณสำหรับ

Sheet Metal Solution Center เสมอมา